Удобно за родителите

Лесна поръчка на ястия
Достъп до сайта 24/7
Поръчка от компютър или мобилно устройство
Винаги знаете какво ядат децата ви
Няма нужда да чакате на опашкаКонтрол над храните

Професионален хранителен технолог се грижи за предлаганите ястия и здравословните им съставки. Всички предлагани менюта са добре балансирани и подходящи за възрастта на децата.Стол

Уютна и модерна обстановка
По-добро планиране на доставките на свежи продукти
Намаляване на изхвърлената храна
Анализ на най-предпочитаните храни
Фокус върху готвенето, вместо върху документацията

Нашите ученически столове

Системата вече е активна в долупосочените училища.

СУ "Антон Страшимиров"
ж.к. "Славейков" до бл.288, гр. Бургас
тел. 056/887384
Работно време: 7:00 до 9:00 часа, Понеделник до Петък
е-mail: ou.as.bs@gmail.com
www.astrashimirovbs.com

НБУ "Михаил Лъкатник"
ж. к. „Славейков“, гр. Бургас
тел. 056/588799
Работно време: 7:30 - 16:30, Понеделник до Петък
е-mail: lakatnik@lakatnik.org
www.lakatnik.org

СУ "Димчо Дебелянов"
гр. Бургас, к-с „Славейков” до бл. 5, Бургас
тел. +359 56 88 74 38
Работно време: 7:00 до 8:30 часа, Понеделник до Петък
е-mail: ddebelianov_bs@abv.bg
www.ddebelyanov-bs.com

СУ "Константин Преславски"
жк. "Славейков", до бл.44, гр. Бургас
тел. 056 / 860905
Работно време: 7:30 - 16:00, Понеделник до Петък
е-mail: sskpreslavski@abv.bg
www.preslavski.eu

ОУ "Васил Априлов"
ул. Сан Стефано 88, гр. Бургас
тел. 056/542620
Работно време: 7:30 - 16:30, Понеделник до Петък
е-mail: vasilaprilov@abv.bg
www.ouaprilov.org

ОУ "Пейо Яворов"
ул. Карлово № 21, гр. Бургас
тел. 056/ 83 75 60
Работно време: 7:00-16:30, Понеделник до Петък
е-mail: pyavorov@abv.bg
www.ouyavorov.org

ОУ "Св. Климент Охридски"
жк. Изгрев, до бл. 51, гр. Бургас
тел. 0878 489 158
Работно време: 7:30 - 16:00, Понеделник до Петък
е-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg
www.ohridski-burgas.org

СУ "Петко Росен"
жк. Меден Рудник, зона А, гр. Бургас
тел. 056/ 85 21 87
Работно време: 7:00 до 8:30 часа, Понеделник до Петък
е-mail: petkorosen@abv.bg
www.petko-rosen.com

ОУ "Найден Геров"
жк. Меден рудник, ул. Въстаническа 38, гр. Бургас
тел. 056/85 21 31
Работно време: 7:30 до 9:30 часа, Понеделник до Петък
е-mail: ou.ngerov@gmail.com
www.ou-ngerovbs.com

СУ "Константин Петканов"
жк. „Меден рудник“, до блок 448, гр. Бургас
тел. 056 / 85 27 09
Работно време: 7:00 до 9:00 часа, Понеделник до Петък
е-mail: petkanov_86@abv.bg
www.petkanov.eu

СУ "Св. св. Кирил и Методий"
пл. „Св. св. Кирил и Методий“ № 1, гр. Бургас
тел. 056 / 84 60 34
Работно време: 7:30 до 9:00 часа, Понеделник до Петък
е-mail: soukim@abv.bg
www.soukim.bg

ОУ "Свети княз Борис I"
ул. „Свети Климент Охридски“ 31, гр. Бургас
тел. 056 / 846052
Работно време: 7:30 до 9:00 часа, Понеделник до Петък
е-mail: ou_svkniazboris@abv.bg
www.oukniazboris.org

ОУ "П.Р.Славейков"
ул. “Цар Симеон I” 23, гр. Бургас
тел. 056/846071
Работно време: 7:30 до 9:00 часа, Понеделник до Петък
е-mail: slaveykovoto@gmail.com
www.slaveykovoto.org

ОУ "Георги Бенковски"
жк. Зорница, гр. Бургас
тел.
Работно време: 7:30 до 9:00 часа, Понеделник до Петък
е-mail: g_benkovski@mail.bg
www.ou-gbenkovski.com

ОУ "Елин Пелин"
ж.к. "Меден рудник" до бл.430, гр. Бургас
тел. 056 / 85 22 70
Работно време: 7:00 до 9:00 часа, Понеделник до Петък
е-mail: elinpelin@abv.bg
www.elinpelin-burgas.com

ОУ "Любен Каравелов"
ул. Любен Каравелов 69, Бургас
тел. 056/817948
Работно време: 7:30 - 16:30, Понеделник до Петък
е-mail: lkaravelov@abv.bg
blog.lkaravelov.net

ОУ "Братя Миладинови"
жк. "Братя Миладинови", ул. Родопи, гр. Бургас
тел. 056 / 53 40 53
Работно време: 7:30 - 16:30, Понеделник до Петък
е-mail: br_miladinovi@abv.bg
www.brmiladinovi.eu

СУ "Добри Чинтулов"
гр.Бургас, к-с "Изгрев", гр. Бургас
тел. 056 / 860 896
Работно време: 7:30 до 9:00 часа, Понеделник до Петък
е-mail: sou_dchintulov@abv.bg
www.dchintulov.com

СУ "Йордан Йовков"
гр.Бургас, к-с "Изгрев", гр. Бургас
тел. 056 / 860 899
Работно време: 7:30 до 9:00 часа, Понеделник до Петък
е-mail: jovkov2007@abv.bg
www.jovkov.org

НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"
ул.”Кавала”№39, гр. Бургас
тел. 056 / 541 281
Работно време:
е-mail: numsi_pv@abv.bg
www.numsiburgas.com

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“
бул. Стефан Стамболов 21, гр. Бургас
тел. 056 / 800 245
Работно време: Четв. 8:00-9:00, Петък 8:00-9:00 и 15-17:30
е-mail: info@kodzhakafaliyataschool.bg
www.ouagk.com

Как работи систематаРегистрирайте се

Създайте безплатно своя акаунт в e-stol.com от меню Регистрация
Добавете своето дете

След като създадете акаунт, добавете едно или повече деца към негоПоръчайте меню

Изберете от здравословните менюта, създадени от технолога на Община БургасПлатете вашата поръчка

Можете да изберете най-удобния за вас начин на плащане – онлайн, в стола или на каса на ИзипейНасладете се

Лесно и удобно за вас, вкусно и здравословно за детето ви

Поръчай меню сега