Лични данни на настойника


  • След активация остава само да добавите поне едно свое дете към профила си
  • Ще бъде необходимо да въведете неговото ЕГН, за да го откриете в системата
  • След това ще можете да правите и заплащате поръчки за храна чрез системата