Община Бургас се грижи за здравословното хранене в училищата

На територията на всички училища в общината се разширяват мерките за насърчаване на здравословното хранене сред децата в училищата. Община Бургас е първата в страната, която въвежда специално разработена за целта иновативна система за поръчка на ястия от училищните столове.

Така освен модерната и уютна обстановка в новоремонтираните столове, вече родителите ще могат и да се възползват от модерен уебсайт, чрез който да поръчват и дори да заплащат храната на децата в училище. Целта на системата е да се мотивират децата да се хранят в училищните столове, вместо павилионите около училищата, където качеството на храните не може да бъде гарантирано и не отговаря на изискванията на наредбите за здравословно хранене на учениците.

В училищата стриктно се спазва Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците, Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

Извършват се редовни проверки от екипи, съвместно с РЗИ- Бургас и ОАБХ-Бургас. Училищните столове се контролират постоянно, относно предлаганите храни в столовете, качеството на хранителните продукти, от които се приготвят ястията за учениците, съхранението и срока на годност. Ястията и грамажа се приготвят от рецептурник одобрен от Министерството на здравеопазването. В менюто се включват хранителни продукти от всички групи храни, необходими за балансирано хранене на децата .

Досега менютата от фирмите бяха проверявани от технолог и обявявани на сайта на общината. Сега се предвижда изготвянето на специални централизирани хранителни менюта от технолога на Община Бургас. Менютата и включените в тях ястия ще се съгласуват с фирмите, като инженер-технолога ще се грижи за балансирано и рационално предлагано меню в столовете.